Stichting Bawku

 

 

Bestuur

Update† 2-1-2018

 

contact

Links:

Geschiedenis

 

Ghana

 

Midden jaren tachtig is er een ontwikkelingshulprelatie ontstaan tussen de parochie O.L.V. Visitatie in Velp (i.c. de MOV Werkgroep Bawku/Velp) en de parochie St.Annthony of Padua, Bawku, Ghana (i.c. Velp-Bawku Commity).

 

De samenwerking heeft geleid tot o.a. de bouw van een kleuterschool, een middelbare school (St.Anthony JSS), een toiletgebouw en een kliniekje in Bawku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over en weer zijn er bezoeken waardoor er een hechte relatie is ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een van die bezoeken vanuit Nederland (2003) deden de jongeren van Bawku het verzoek om hen te helpen hun groeiende achterstand op het gebied van ICT weg te werken.

Dat verzoek werd begin 2006 nog eens dringend herhaald toen een groep (ex-)docenten en enkele leerlingen van het Titus Brandsma College uit Velp en het Pius X College uit Almelo een bezoek brachten aan Bawku.

 

Samen met ir.Richard Yeboah (Yeboart Consultancy) zijn er daarna plannen gemaakt om een Internet Community Centre in Bawku te ontwikkelen.

 

De Scholengemeenschappen Pius X College en St.-Canisius waren bereid de initiatieven te ondersteunen.

 

Om de plannen goed te kunnen uitvoeren en beheersen, is er in Nederland de Stichting Bawku ontwikkeld en in Bawku de St.Anthony Foundation.

 

Kaap VerdiŽ

 

In 2011 hebben we een verzoek gekregen om te bezien of de stichting haar werkzaamheden wilde uitbreiden naar het eiland San Antao in Kaap VerdiŽ. Het bestuur heeft daar positief op gereageerd en haar statuten aangepast. In 2012 heeft een afvaardiging van het bestuur een bezoek gebracht aan San Antao en heeft besloten activiteiten te ontplooien om o.a. de school ďJanuarioa LeiteĒ te gaan ondersteunen. Daarvoor is er in Kaap VerdiŽ de stichting Pacaraltu opgericht. In Almelo is de scholengemeenschap Canisius bereid gevonden om het project financieel te ondersteunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICC Bawku†††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† ††††††††† Leerling van school in Kaap VerdiŽ†††††† †††††††††

Pius X College
Home